Termat dhe Kushtet (Përditësimi i fundit: nëntor 23, 2017)

Këto Termat dhe Kushtet ("Termat", "Termat dhe Kushtet") rregullojnë marrëdhënien tuaj me faqen e internetit www.Kopybake.com ("Shërbimi") të operuar nga KOPYFORM ALBANIA ("ne", "ne" ose "tonë").

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte dhe Afate përpara se të përdorni Shërbimin.

Qasja dhe përdorimi i Shërbimit është i kushtëzuar nga pranimi dhe pajtueshmëria me këto Kushte. Këto Terma vlejnë për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që hyjnë ose përdorin Shërbimin.

Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të kushteve, atëherë nuk mund të hyni në Shërbimin.

Blerjet

Nëse dëshironi të blini ndonjë produkt ose shërbim të vënë në dispozicion përmes Shërbimit ("Blerje"), ju mund t'ju kërkohet të jepni disa informacione relevante për Blerjen tuaj duke përfshirë, pa kufizim, numrin e kartës së kreditit, datën e skadimit të kartës tuaj të kreditit, adresa juaj e faturimit dhe informacioni juaj i anijeve.

Ju përfaqësoni dhe garantoni që: (i) keni të drejtën ligjore për të përdorur ndonjë kartë kredie ose mënyra të tjera pagese në lidhje me ndonjë Blerje; dhe (ii) informacioni që na siguron është i vërtetë, korrekt dhe i plotë.

Duke paraqitur një informacion të tillë, ju na jepni të drejtën për t'i dhënë informacion palëve të treta për të lehtësuar përfundimin e Blerjeve.

Ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar ose anuluar porosinë tuaj në çdo kohë për shkaqe të caktuara duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në: disponueshmërinë e produktit ose shërbimit, gabimet në përshkrimin ose çmimin e produktit ose shërbimit, gabim në porosinë tuaj ose arsye të tjera.

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë ose anulojmë porosinë tuaj nësë dyshohet për mashtrim ose transaksion të paautorizuar ose illegal.

Çmimet.

Çmimet Kopybake janë ex-works, Nuk ka vlerë minimale të rendit për dërgesat e dërgesave.

KOPYBAKE kërkon që të gjitha urdhërat të jenë të parapaguara me opsione të respektuara të pagesës.

KOPYBAKE do të dërgojë mallrat tuaja sapo fondet e transferuara të jenë pastruar dhe do të ofrojnë informata specifike për përcjelljen e transportuesit përmes e-mailit.

Qëllim anulimin e

Për të anuluar ose ndryshuar një urdhër, së pari kontrolloni statusin e porosisë tuaj për të siguruar që ajo nuk ka dërguar ende. Nëse një numër ndjekja ende nuk është caktuar, mund të anuloni porosinë tonë duke na telefonuar në + 91 8076677649. Ju lutem vini re se e-mail nuk është një mënyrë e mirë për të anuluar porosinë tuaj; nëse kemi një fluks të madh të e-mail për t'u përgjigjur, porosia juaj do të jetë shumë e vlefshme përpara se ne të mund të lexojmë e-mailin tuaj dhe të anuloni porosinë tuaj. Nëse porosia juaj është dërguar, ne nuk mund ta anulojmë atë.

Kur KOPYBAKE lëshon porosinë tuaj, ne do t'ju dërgojmë me email një numër ndjekjeje që mund t'i përdorni për të gjurmuar paketën tuaj. Varësisht nga koha kur kompania dorëzuese merr paketën tuaj nga KOPYBAKE, ky numër ndjekjaje nuk mund të futet në sistemin e tyre deri në ditën e ardhshme të punës.

Është shumë e rrallë që konsumatorët duhet të kthejnë një produkt tek Kopja. Megjithatë, nëse keni ndonjë problem, ne duam të marrim një rimbursim ose shkëmbim sa më të lehtë që të jetë e mundur. Nëse keni ndonjë problem me produktet tuaja, ju lutemi na dërgoni një email tek Sales@Kopybake.com. Ne do t'ju japim një numër autorizimi kthimi që do të na ndihmojë të gjurmojmë kthimin tuaj dhe sigurohuni që të merrni rimbursimin tuaj ose shkëmbimin sa më shpejt të jetë e mundur. Ne do të paguajmë edhe për anijet e kthimit nëse është faji ynë.

garanci

Nëse e keni blerë produktin direkt nga KOPYBAKE, ne kërkojmë që ju të inspektojeni produktin brenda 7 ditëve nga marrja, dhe të njoftoniKOPYBAKE menjëherë për çdo mos-përputhshmëri. Dështimi për të njoftuar KOPYBAKE brenda asaj periudhe 7-ditore do të përbëjë të pranojë KOPYBAKE, ju do ta ktheni produktin në KOPYBAKE. Asnjë produkt nuk mund të kthehet për asnjë arsye pa marrë Autorizimin e Kthimit nga KOPYBAKE.

Ju jeni përgjegjës për kthimin e produktit në KOPYBAKE në rrezik dhe shpenzim. Ju duhet ta ktheni produktin në KOPYBAKE në paketimin origjinal. KOPYBAKE nuk do të jetë përgjegjës për pjesët e dëmtuara nëse nuk e ndjekni këtë proces. Ju duhet të mbani informacionin e transportit, duke përfshirë numrin e përcjelljes, derisa llogaria juaj të jetë kredituar nga KOPYBAKE ose produkti zëvendësues është marrë.

Nëse KOPYBAKE përcakton se dështimi i produktit nuk ishte rezultat i një defekti në materiale ose mjeshtëri, KOPYBAKE rezervon të drejtën të ngarkosh për pjesë dhe punë ose të ngarkosh një tarifë rimbushjeje 20%. KOPYBAKE do t'ju këshillojë para se të vlerësoni këto akuza. Çdo produkt i kthyer në KOPYBAKE do të bëhet pronë e KOPYBAKE.

Disponueshmëria, gabimet dhe pasaktësitë

Ne vazhdimisht e përditësojmë ofertat tona të produkteve dhe shërbimeve në Shërbim. Produktet ose shërbimet e disponueshme në Shërbimin tonë mund të jenë të gabuara, të përshkruara në mënyrë të pasaktë ose të padisponueshme dhe ne mund të përjetojmë vonesa në përditësimin e informacionit mbi Shërbimin dhe në reklamat tona në faqe të tjera të internetit.

Ne nuk mund dhe nuk garantojmë saktësinë ose plotësinë e çdo informacioni, duke përfshirë çmimet, imazhet e produktit, specifikimet, disponueshmërinë dhe shërbimet. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar ose përditësuar informacionin dhe për të korrigjuar gabimet, pasaktësitë ose mosveprimet në çdo kohë pa njoftim paraprak.

Llogaritë

Kur keni krijuar një llogari me ne, ju duhet të na japin informacion që është i saktë, të plotë, dhe aktual në çdo kohë. Dështimi për të bërë kështu që përbën një shkelje të termave, të cilat mund të rezultojnë në ndërprerjen e menjëhershme të llogarinë tuaj në shërbimin tonë.

Ju jeni përgjegjës për mbrojtjen e fjalëkalimin që ju përdorni për të hyrë në shërbimin dhe për çdo veprimtari apo veprime nën fjalëkalimin tuaj, nëse fjalëkalimi juaj është me Shërbimin tonë apo një shërbim të palës së tretë.

Ju pranoni të mos zbulojë fjalëkalimin tuaj të ndonjë pale të tretë. Ju duhet të na njoftojë menjëherë pas bëhen të vetëdijshëm për ndonjë shkelje të sigurisë ose përdorimit të paautorizuar të llogarisë tuaj.

Ju nuk mund të përdorni si një username emrin e një personi apo subjekti apo kjo nuk është ligjërisht në dispozicion për përdorim, një emër apo tregtar shenjën që është subjekt i ndonjë të drejtë të një personi apo subjekti tjetër se ti pa autorizimin e duhur, ose një emër që është ndryshe ofenduese, vulgare apo të turpshme.

Prona Intelektuale

Shërbimi dhe përmbajtja e tij origjinale, karakteristikat dhe funksionaliteti janë dhe do të mbeten pronë ekskluzive e KOPYBAKE dhe licensuesve të saj. Shërbimi është i mbrojtur me të drejta autori, markë tregtare dhe ligje të tjera. Markat tona tregtare dhe veshja tregtare nuk mund të përdoren në lidhje me ndonjë produkt apo shërbim pa pëlqimin paraprak me shkrim të KOPYBAKE.

Kufizimi i përgjegjësisë

KOPYBAKE, as drejtuesit, punonjësit, partnerët, agjentët, furnitorët ose bashkëpunëtorët e tij nuk do të jenë përgjegjës për asnjë dëmtim indirekt, rastësor, të posaçëm, pasues ose ndëshkues, duke përfshirë pa kufizim humbjen e fitimeve, të dhënave, ose humbje të tjera të paprekshme, që rezultojnë nga (i) qasja juaj në ose përdorimi ose pamundësia për të hyrë ose përdorur Shërbimin; (ii) çdo sjellje ose përmbajtje të ndonjë pale të tretë në Shërbim; (iii) çdo përmbajtje të marrë nga Shërbimi; dhe (iv) aksesi, përdorimi ose ndryshimi i transmetimeve ose përmbajtjeve të paautorizuara, qoftë në bazë të garancisë, kontratës, torturës (duke përfshirë neglizhencën) ose ndonjë teori tjetër juridik, pavarësisht nëse jemi informuar për mundësinë e një dëmi të tillë dhe madje nëse një ilaç i paraqitur këtu zbulohet se ka dështuar për qëllimin e tij thelbësor.

Ndryshimet

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të modifikuar ose zëvendësuar këto Kushte në çdo kohë. Nëse një rishikim është material, ne do të përpiqemi të japim të paktën 30 ditë njoftim përpara se ndonjë term i ri të hyjë në fuqi. Ajo që përbën një ndryshim material do të përcaktohet sipas gjykimit tonë të vetëm.

Duke vazhduar për të hyrë ose për të përdorur Shërbimin tonë pasi këto rishikime të bëhen efektive, ju pranoni të jeni të lidhur me kushtet e rishikuara. Nëse nuk pajtoheni me termat e rinj, ndërpritni përdorimin e Shërbimit.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje rreth këtyre Kushteve, ju lutemi na kontaktoni. KOPYBAKE ofron mbështetje të drejtpërdrejtë gjatë orarit të punës nga e hëna deri të premten në ora 10 - 7 pm (IST)

Telefoni: + 91 8076677649
E-Mail: Sales@Kopybake.com


© KOPYBAKE. Ky material nuk mund të riprodhohet, shfaqet, modifikohet ose shpërndahet në asnjë mënyrë pa lejen paraprake me shkrim të KOPYBAKE. Logoja e shtypjes është një markë tregtare e KOPYBAKE. Të gjitha të drejtat e rezervuara.